Tjänster

Här är de byggtjänster vi erbjuder:

Fasadbyte och fasadrenoveringar

Vår specialitet är att byta ut enstegsfasader mot tvåstegsventilerade putssystem med luftspalt, Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning som är effektiv och skyddar mot både fukt och bränder.

Totalrenovering

Vid sidan av fasadrenoveringar erbjuder vi även totalrenoveringar inklusive snickerier, murningsarbeten och puts. Vi utför såväl lagningar som mer omfattande putsningsarbeten. Om du även är i behov av arbeten inom el, VVS och plåt så tar vi hjälp av hantverkare ur vårt stora nätverk av samarbetspartners.

fasadrenovering helsingborg

Erfarna byggproffs som kan totalrenovera ditt hus