Om oss

Erfarna fasadexperter

Vi är utbildade inom putssystem och har alla de kunskaper som behövs när man ska arbeta med enstegstätade fasader. Vi kan lösa alla de problem som en fastighetsägare kan drabbas av vid en fasadrenovering.

Vi kan hjälpa er med en bedömning av fasaden och komma fram till de åtgärder som kommer att krävas för att minska risken för besvärliga och dyra fuktskador. Vi kan byta ut din fasad mot ett tvåstegsventilerat putssystem med luftspalter och därmed minska risken för att din fasad ska drabbas av fuktproblem.

Vårt arbete kontrolleras kontinuerligt av Byggnadsundersökningar AB. Dessa kontroller utförs under gång.

Alla våra anställda är våtrumsbehöriga och vi följer Byggkeramikrådets regler för våtrum. Vi är baserade i Helsingborg men vi utför arbeten i hela Skåne.

fasadrenovering helsingborg

Miljön alltid i fokus för oss

MIljön är alltid i fokus för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete och minska på energiförbrukningen. Att alltid hitta nya miljövänliga alternativ och minimera transporterna är alltid viktigt för oss. Vi sopsorterar och återvinner byggavfall och hanterar allt på ett säkert sätt. Dessutom begränsar vi användandet av skadliga ämnen i så stor utsträckning som möjligt.

Vi vänder oss till kommunala och privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare som är i behov av en fasadrenovering av högsta möjliga klass.

VI hjälper dig i hela processen

Som fasadrenoverare är vi en partner som är med i varje steg av processen och som erbjuder ett komplett lyft av fasaden. Vår målsättning är att hela huset ska få den omsorg den behöver för att hålla sig i gott skick länge.

Hos oss är hantverk i fokus och vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal som behärskar alla detaljer till fullo.Vår erfarenhet och hantverkskunnande gör att vi kan erbjuda en mycket hög kompetensnivå och högkvalitativa tjänster.

En byggfirma med kvalitet och miljö och fokus