Vi renoverar din slitna fasad

Fasadrenovering - Byte av fasad - Totalrenovering

Vi renoverar din slitna fasad

Fasadrenovering - Byte av fasad - Totalrenovering

Undvik fuktproblem med en fasadrenovering

Alla husfasader behöver förr eller senare renoveras. Väder och vind orsakar slitage och för att fasaden ska hålla formen och klara sig från fuktskador så är det viktigt att renovera med jämna mellanrum.

Vi erbjuder fasadbyte och fasadrenovering av putsfasader med enstegstätade putssystem. Våra medarbetare utför fasadrenovering i Helsingborg och hela Skåne.

Om du bor i ett hus som har en enstegstätad fasad så kommer du förr eller senare att få fuktproblem som mögel eller röta. Våra hantverkare har alla de kunskaper om fuktskador som behövs för att kunna åtgärda problemen och byta fasad. Vänta inte med fasadrenoveringen – ju tidigare problemen upptäcks desto mindre blir kostnaderna för att åtgärda dem.

Välkommen att kontakta oss redan idag om du är i behov av att byta fasad i Helsingborg.

Fasadrenovering med tvåstegsverifierat system

När vi utför en fasadrenovering använder vi ett tvåstegtsverifierat putssystem med luftspalt. Vi arbetar enbart med det bästa materialet och den bästa utrustningen från Sto fasadsystem så du kan alltid lita på att resultatet blir bästa möjliga. Oavsett om det handlar om en estetisk förbättring eller en tilläggsisolering med avsikt att förbättra energieffektiviteten så är en fasadrenovering en mycket bra investering – både när det handlar om långsiktig hållbarhet och ekonomi.

fasadrenovering helsingborg

Fasadrenovering Helsingborg – ekonomiskt fördelaktigt

Som redan nämnt arbetar vi först och främst med att byta ut enstegsfasader mot tvåstegsventilerade putssystem med luftspalt. Först väderskyddas fastigheten för att vi ska kunna ta bort den gamla fasaden på ett säkert sätt. Därefter plockas puts, isolering och gips ned ända till husets stomme. Om stommen är skadad kan även delar av den bytas ut.

Vad innebär en fasadrenovering med tvåstegsisolering? Enkelt uttryckt innebär det att isolering, vindpapp och gips (eller någon annan form av klimatskiva) sätts upp. Därefter monterar vi en ventilerad regel med öppningar både upptill och nedtill. Detta görs för att fasaden ska få en luftspalt som ventilerar bort eventuell fukt som kan ha trängt in. Slutligen monterar vi en putsad skiva. En tvåstegsventilerad fasad är en lösning som fungerar mycket bra både när det handlar om att skydda mot fukt och brand. När arbetet är klart är fasaden tillbaka med samma utseende fast i betydligt bättre skick.

Byta fasad Helsingborg – ibland behövs mindre insatser

I vissa fall kan det räcka med mindre fasadarbeten istället för ett fullständigt fasadbyte. Har din fasad mindre sprickor eller vissa partier som är illa däran medan andra är i gott skick så kan vi hjälpa till. För att undvika att en fasad drabbas av fuktproblem så är det bra att se över den jämna mellanrum så att eventuella sprickor upptäcks innan de orsakar större problem. Vi rekommenderar att alla hus- och fastighetsägare tar sig en ordentligt titt på fasaden på vårkanten. Fuktiga, kalla och blåsiga vintrar utsätter alltid en fasad för ordentliga prövningar och det finns mycket att vinna på en kontroll. Har din fasad sprickor eller några andra fel så är du välkommen att kontakta oss – vi kan inspektera din fasad och bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att få den i gott skick igen.

Vi har de rätta kunskaperna

För att ett fasadarbete med en putsfasad ska bli lyckat gäller det att ha rätt kunskaper och att använda sig av testade produkter av hög kvalitet. Vi använder fasadsystem från STO, en ledande internationell leverantör av fasadprodukter.

Är du i behov av en fasadrenovering i Helsingborg? Välkommen att kontakta oss – experten på att byta fasad i Skåne.

Vi hjälper dig att byta fasad i Helsingborg